Berichten

Geldlening of schenking?

In de praktijk komt het met regelmaat voor dat geld uitgeleend wordt aan vrienden, familie of bekenden. Dit noemen we ‘onderhands lenen’. Het is fijn als je hiermee anderen kunt helpen. Het is echter van groot belang om hier duidelijke schriftelijke afspraken over te maken.

 

Waarover dienen onder meer afspraken te worden gemaakt:

–    Welk bedrag wordt er geleend?

–    Hoe lang mag gedaan worden over de terugbetaling van dit bedrag?

–    Welk bedrag wordt per keer terugbetaald?

–    Is er sprake van rente, en zo ja, welk percentage?

 

Het is verstandig om, ondanks een eventuele goede vertrouwensband, deze afspraken schriftelijk neer te leggen in een contract. Uiteraard kunt u, indien gewenst, hiervoor onze hulp inschakelen.

 

Maar wat te doen als er geen contract is opgemaakt en er discussie bestaat over deze lening? In die situatie is het de vraag wat er feitelijk is afgesproken en wat u daarvan nog kunt bewijzen. Een mondelinge overeenkomst is een rechtsgeldige overeenkomst, maar is moeilijk te bewijzen. Kunt u nog bewijzen wat de afspraken zijn geweest? En wat als de ander ontkent dat het een geldlening betrof en stelt dat het om een schenking gaat? Deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden.

 

Een en ander zal mede afhangen van de betreffende feiten en omstandigheden.

 

Neem in een dergelijke situatie vrijblijvend contact op met ons kantoor om te bekijken wat uw positie in deze is.

 

 

L.A.P. van Haperen