Gratis kennismakingsgesprek
Een eerste gesprek van een half uur, waarin u uw zaak kunt voorleggen aan een advocaat, is kosteloos.

Uurtarief
Bij het intakegesprek worden afspraken gemaakt over het te hanteren uurtarief. Desgewenst kan een inschatting worden gemaakt van de te maken kosten juridische bijstand.

Vaste prijsafspraak
Afhankelijk van de aard en het belang van de zaak behoort een vaste prijsafspraak (fixed-fee) veelal ook tot de mogelijkheden.

Rechtsbijstandverzekering
Cliënten met een rechtsbijstandsverzekering hebben recht op een vrije advocaatkeuze, en hoeven geen genoegen te nemen met een jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar. Het recht op vrije advocaatkeuze is doorslaggevend.  Het Europe Hof heeft dat beslist bij arrest van 7 november 2013.
De link naar een pdf-bestand met deze uitspraak treft u hier aan.

Gesubsidieerde Rechtsbijstand
On- en minvermogende rechtzoekenden kunnen aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij maken per zaak een afweging of wij al dan niet een zaak aannemen op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Meer informatie over het onderwerp gesubsidieerde rechtsbijstand treft u aan op www.rvr.org.