Disclaimer Buntsma Advocaten

Buntsma Advocaten is een samenwerkingsverband van Advocatenkantoor mr. M.A. Buntsma B.V. (KvK 76147215), mr. O. Lenselink (Lenselink Advocatuur KvK  76564495)  en mr. L.A.P van Haperen (Van Haperen Advocatuur en Mediation KvK 76564320), die ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk uitoefenen. Uitsluitend de  betreffende opdrachtnemer kan in voorkomend geval aansprakelijk worden gesteld. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de betreffende opdrachtnemer wordt uitgekeerd. De algemene voorwaarden van Buntsma Advocaten zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen met de opdrachtnemer. De algemene voorwaarden van Buntsma Advocaten worden op verzoek toegezonden en staan vermeld op www.buntsma.nl.