mr. M.A.M. (Marcel) van Dooren

Na zijn studie in Nijmegen werkte Marcel van Dooren een tiental jaren bij diverse gemeenten in Noord – Brabant.

In zijn laatste functie was hij hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Na zijn overstap naar de advocatuur in 1989 specialiseerde Marcel zich op het gebied van vastgoed (Grotius opleiding) terwijl ook het bestuursrecht (bestemmingsplannen, planschade, onteigening enz.) en het aansprakelijkheidsrecht zich steeds heeft mogen verheugen in zijn bijzondere aandacht.

Echtscheidingen waarbij onder meer grote vermogensrechtelijke belangen een rol spelen, alsmede het arbeidsrecht behoren eveneens tot zijn werkterrein.