Gun de kinderen ook (zomer)vakantie

Gun de kinderen ook (zomer)vakantie

Een onderdeel van het ouderschapsplan is de zorgregeling en de verdeling van de vakantie- en feestdagen. Uitgangspunt is vaak dat de vakanties bij helfte tussen de ouders worden verdeeld of dat de zorgregeling in de vakanties (van bijvoorbeeld één week) wordt gevolgd. Dat resulteert voor kinderen in de zomervakantie vaak in een verblijf van drie aaneengesloten weken bij vader en drie aaneengesloten weken bij moeder.

Gun de kinderen ook (zomer)vakantie

Gun de kinderen ook (zomer)vakantie

Op reis met de kinderen

Begrijpelijkerwijs willen beide ouders dan ook precies die weken met de kinderen op reis. Vanuit het oogpunt van de ouders een logische keuze, maar de vraag is of de kinderen dit ook wel zo prettig vinden. In de praktijk heb ik inmiddels ondervonden dat kinderen, zeker als ze wat ouder worden, het helemaal niet zo fijn vinden om zes weken achter elkaar van huis te zijn. Zij willen graag ook de tijd hebben thuis te zijn, rust te hebben, deel te kunnen nemen aan de gebruikelijke sportactiviteiten e.d. Vanuit alle goede bedoelingen van de ouders wordt dit met regelmaat over het hoofd gezien.

Gelijkmatige verdeling

Dus ouders: gun je kinderen ook in de zomervakantie rust, waarbij ze gewoon lekker thuis mogen zijn. Plan niet hun hele vakantie vol en kijk naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld in de kerst- of meivakantie op reis te gaan. Een gelijkmatigere verdeling hiervan is voor de kinderen vaak prettiger dan zes weken achter elkaar weg te zijn. En als de kinderen al wat ouder zijn, kunnen zij vaak zelf aangeven wat hun wensen/behoeften zijn.

Auteur: Linda van Haperen