Rouw en echtscheiding

Rouw en echtscheiding

Onlangs maakte ik van dichtbij een overlijden mee waarbij ik diep werd geraakt. Een gevoel van onmacht, onbegrip en intens verdriet overviel mij. Na een chaotische periode kwam langzaam het besef van wat verlies daadwerkelijk betekent en het besef dat het leven doorgaat. Een verlies en het rouwproces veranderen je leven. Rouwen is zo makkelijk nog niet.

Rouwen is zo makkelijk nog niet.

Rouwen is zo makkelijk nog niet.

Verwerken van scheiding

Net als bij een overlijden kent ook een scheiding een rouwproces. Het verwerken van de scheiding is van groot belang om een stabiele nieuwe toekomst te kunnen opbouwen. De fases van rouw kunnen een grote invloed op het scheidingsproces hebben als de vertrekkende partij in een andere fase zit dan de verlaten partij. Inzicht in de Kübler-Ross rouwverwerkingscurve kan dan helpen om te kijken in welke fase zowel jij als je partner zich bevinden.

Kübler-Ross rouwverwerkingscurve

De Kübler-Ross rouwverwerkingscurve gaat uit van diverse fasen, welke fasen de meeste mensen doormaken. Al wil dit niet zeggen dat je alle fases (helemaal) doormaakt. Dat is voor iedereen verschillend. Van belang is wel dat je de fasen en de daarbij behorende emotie toelaat en doorloopt. De ene fase zal je makkelijker afgaan dan de andere. Soms lopen de fasen door elkaar en ga je eenzelfde fase meerdere keren door. Het gaat om de volgende fasen:

Ontkenning

Je ontkent de breuk. Misschien hoop je dat de ander nog terug komt op de beslissing en denk je: ‘het zal vast een midlifecrises zijn’. Zeker als je geen verklaring voor de keuze van de ander om te scheiden kunt vinden, kan dat angstig zijn.

Boosheid

Als duidelijk is geworden dat een scheiding onvermijdelijk is, kun je boos zijn. Heel boos. Een valkuil hierbij is dat er sprake kan zijn van onredelijke standpunten of zelfs bedreigingen. Het is vaak ‘prettiger’ om boos te zijn dan verdriet te voelen (de volgende fase). De boosheid zal plaats moeten gaan maken voor het toelaten van verdriet.

Verdriet

Als de boosheid verdwijnt, komt het besef dat je de ander echt kwijt bent. Dat is pijnlijk en het verdriet kan overweldigend zijn. Soms lijkt het beter om dit verdriet te ontvluchten door je bijvoorbeeld op je werk te storten, maar dat zal het rouwproces alleen maar vertragen. Door de pijn toe te laten, zal het langzaam beter gaan en kan het verdriet stapje voor stapje afnemen. Ieder uit zijn/haar verdriet anders. Soms uit zich dit in huilbuien en bij een ander weer in lichamelijke klachten.

Machteloos / apathie

Je kunt je machteloos gaan voelen doordat je je realiseert dat je oude leven voorbij is. In deze fase is het opletten dat er geen depressie gaat ontwikkelen. Soms wordt je onverschillig doordat je niet de kracht kunt vinden om je emotionele, geestelijke en sociale leven weer op te pakken.

Acceptatie en berusting

Uiteindelijk wil je in een situatie terechtkomen waarin je je nieuwe leven kunt accepteren. Hierdoor ontstaat rust en de mogelijkheid om afscheid te nemen van datgene dat voorbij is.

Uitdaging

Je gaat je weer richten op de toekomst. Het glas is weer half vol in plaats van half leeg.

Een nieuwe toekomst

Het leven biedt weer nieuwe mogelijkheden/kansen en deze pak je aan.

Echtscheiding verwerken

Geef jezelf de ruimte om een echtscheiding te verwerken. Vaak duurt deze periode langer dan de echtscheiding zelf. Als je in staat bent om rustig te erkennen dat het huwelijk voorbij is, dan begin je langzaam weer je toekomst in te richten. Hoe deze er uit zal zien, dat bepaal je helemaal zelf!

Linda van Haperen

Wijziging alimentatiebijdrage

Wijziging alimentatiebijdrage

In de huidige situatie worden we weer eens met onze neus op de feiten gedrukt. Zowel onze medische gezondheid als onze financiële situatie kan snel veranderen. Het corona-virus kan grote financiële gevolgen hebben. Ondernemingen moeten de deuren sluiten, er zijn minder opdrachten en voor personeel is minder plaats. Gevolg: minder inkomsten, terwijl dezelfde alimentatie (zowel kinder- als partneralimentatie) betaald moet worden. Deze blog vertelt je meer over de wijziging van de alimentatiebijdrage

Wijziging alimentatiebijdrage

Alimentatiebijdrage stopzetten of verlagen?

Je mag niet zelf de bijdrage stopzetten of verlagen. Doe je dat wel, dan kan de deurwaarder of het LBIO tot inning over gaan. Dat betekent extra kosten en mogelijk zelfs een beslaglegging op bijvoorbeeld je loon of bankrekeningen.

Overleg over de bijdrage

Van belang is om samen overleg te hebben over het betalen van de bijdrage(n). Lukt dat niet, dan kan de rechter worden gevraagd om een beslissing te nemen over de hoogte van de te betalen bijdrage.

Denk in mogelijkheden

Op dit moment weten we niet hoe lang de huidige situatie gaat duren. Voor iedereen is het een lastige tijd en we moeten proberen met elkaar in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden te denken. Komen jullie er samen niet aan uit, neem dan vrijblijvend contact met mij op. We kunnen dan samen kijken welke oplossingen er mogelijk zijn.

Datum van wijziging alimentatiebijdrage

Als overleg niet mogelijk is, dan kunnen we kijken of het zinvol is om de rechter te benaderen. Wacht hier niet te lang mee, omdat de rechter het verzoek natuurlijk niet direct zal kunnen behandelen. In de meeste gevallen zal de rechter een wijziging laten ingaan vanaf de datum dat het verzoek is ingediend.

Auteur: Linda van Haperen

Bijdrage ouders bij studerend kind

Bijdrage ouders bij studerend kind

Kinderen kosten geld, ook als zij (jong-)meerderjarig zijn en een bijdrage nodig hebben.

De kinderalimentatie geldt tot de 18- jarige leeftijd. Vervolgens moeten ouders bijdragen in de kosten van levensonderhoud en studie (tot 21 jaar). Zelfs daarna kunnen kinderen onder omstandigheden bij hun ouders nog aanspraak maken op een bijdrage.

Bijdrage ouders bij studerend kind

Nu zijn ze nog klein… Maar hoe zit het met de bijdrage van ouders bij studerende kinderen?

Berekening kinderalimentatie

Voor de berekening van de kinderalimentatie wordt aangesloten bij de zogenoemde ‘Trema Normen’. In deze normen zijn tabellen opgenomen aan de hand waarvan de kosten van het kind worden begroot (behoefte) en wordt vermeld hoe deze kosten over de ouders moeten worden verdeeld. Ouders betalen naar verhouding van ieders inkomen (draagkracht).

Ouderschapsplan

Soms spreken ouders in het ouderschapsplan af dat de bijdrage door blijft lopen als het kind 18 wordt. In die situatie blijft de bijdrage, uitzonderingen daargelaten, gelijk. Als in het ouderschapsplan hierover niets is afgesproken (of als er geen ouderschapsplan of een rechterlijke uitspraak is) dan zullen de kosten anders berekend moeten worden. Vaak wordt dan gekeken naar de normbedragen zoals die zijn vermeld in de Wet Studiefinanciering 2000 of naar de werkelijke kosten. Zelfs als het kind werkt en daarnaast studeert, kan er nog een bijdrage nodig zijn.

Kind kan ouder aanspreken op bijdrage

Vanaf het moment dat het kind 18 jaar is geworden, kan hij/zij zelf de ouders aanspreken op een bijdrage. Uiteraard ligt dat erg gevoelig en kan er voor gekozen worden om een ouder hiervoor te machtigen. Deze ouder kan dan, namens het kind, de andere ouder aanspreken op de bijdrage.

Het berekenen van de uiteindelijke bijdrage is en blijft maatwerk. Iedere situatie is anders en niet met elkaar te vergelijken. Dat maakt het ook moeilijk om zelf een inschatting te maken over de hoogte van de bijdrage.

Vragen over bijdrage van ouders bij een studerend kind?

Uiteraard ben je welkom op kantoor (zowel ouders als (jong-)meerderjarigen) om vrijblijvend jouw situatie door te spreken.

Linda van Haperen